Oukhtagnatsutiun Depi Perlin
Voyage to Berlin

Ուխտագնացութիւն դէպի Պերլին

Paperback
(Number: BLB0125)
$18.00
Տպարան Մշակ (Հրատարակչութիւն) Meshag (Publisher)
1991 Fresno
205 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/4"
Language(s): English, Eastern Armenian, Western Armenian

Դէպք մր, երեւոյթ մը, յուշ մը օգտագործած ենք մեր խօսքը ըսելու, հարցերը մեր պրիսմակէն դիտելով ու կշռելով՝ մեր տեսակետը յայտնելու։ Դէպքերուն բազմատեսակ ըլլալուն արդիւնքն է նիւթերուն ալ զանազանութիւնը, որոնք կ՚ընդգրկեն ազգային - կուսակցական - գրական - հայագիտական - իրաւաբանական - ահաբեկչական - քաղաքականէն մինչեւ դամբանականն ու արջի որսորդութիւնը:

Այս հատորին գլուխներր, տարբեր հոգեվիճակներով ու տրամադրութեամբ երկնուած են։ Հո՛ն ուր յուշեր քրքրուած են, ծննդավայրէ եւ հարազատ շրջապատէ դուրս շպրտուած ըլլալով, կարծէք կատաղի հեղեղի մը կողմէ քըշուող արմատախիլ եւ ճղակոտոր ծառ մը ըլլայինք ուղեկորոյս. կամ, խորտակուած ու կիսովին ընկղմած, սակայն դեռ եւս ծփացող նաւու մր աոագաստին կառչած նաւաբեկեալ մր, որ ապշած կը դիտէ չորս դին ցրուած այլ նաւաբեկեալներ, մնացուկներ։

Write Your Own Review

You're reviewing: Oukhtagnatsutiun Depi Perlin