Notayi Tetr Dzaynikits ou Ritmikits
Notebook of Little Sounds and Rhythms

Նոտայի տետր ձայնիկից ու ռիթմիկից

Paperback
(ISBN: 978-9939-0-4577-1)
$14.95
2023 Yerevan
28 pages
Size: 8 1/4" x 11 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Խաղերով ու գույներով լի նոտայի տետր, որ մանուկին երաժշտական ուսումը դառնա ավելի հետաքրքիր ու զվարճալի:

Write Your Own Review

You're reviewing: Notayi Tetr Dzaynikits ou Ritmikits