ԱՊՐԻԼ ԳՐԱՏՈՒՆը սիրով կը հրաւիրէ Ձեզ

ՄԱՐԻԷԹ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ՕՀԱՆԷՍի
նոր հրատարակուած գրքի ներկայացման


ԱՀԱ ԿԻՆԸ...

չաստուածուհին...
Մայրամուտի
գեղեցկուհին...

Գիրքը պիտի ներկայացնէ՝ ԱՍՏՂԻԿ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆը

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, ՄԱՐՏ 26, 2019

Երեկոյեան ժամը 7:30-ին

ԱՊՐԻԼ ԳՐԱՏՈՒՆ՝ 415 E. Broadway, Glendale, CA 91205 

Հիւրասիրութիւն. Մուտքը ազատ. Տեղեկություններոու համար հեռաձայնել՝ (818) 243-4112.

ԱՀԱ ԿԻՆԸ... գիրքը կը պարունակէ պատմուածքներ, վերլուծումներ, ասացուածքներ, ժպիտներ, բանաստեղծութիւններ, ինչպէս նաեւ փիլիսոփաներուն կարծիքները կնոջ մասին: Երեկոն տեղի կ'ունենայ Կանանց Պատմութեան Ամսուայ առթիւ:
 
ՄԱՐԻԷԹ ՄԻՆԱՍԵԱՆ-ՕՀԱՆԷՍ ծնած է Պէյրութ: Նախակրթութիւնը ստացած է Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց Վարժարանին մէջ, ապա Երկրորդականը՝ Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան եւ Phoenicia Գոլէճներուն մէջ: Շրջանաւարդ ըլլալէ ետք, յաճախած է Լիբանանի Արուեստից Հիմնարկը: Լիբանանի մէջ ամբողջ 7 տարիներ աշխարակցած է «Զարթօնք» օրաթերթին եւ 9 տարիներ «Նոր Կեանք» ամսաթերթին կնոջական բաժիններուն մէջ: Հեղինակած է նաեւ երեք գրքեր՝ «Ապրելու Գնով», «Ծաղկեփնջիկ» ոտանաւորներու գիրքը, իսկ ամուսնուն նուիրուած նոր գիրքը՝ «Ջուլհակ Հօր Տղան»: Գաղութիս հայկական թերթերուն մէջ կը գրէ կնոջական եւ ընկերային յօդուածներ:

 


 
Abril Bookstore cordially invites you a to meet
 
MARIETTE MINASIAN OKHANES
author of the newly released book in Armenian
Introduced by ASTGHIG DADOURIAN

TUESDAY, MARCH 26, 2019
- 7:30PM 
ABRIL BOOKSTORE
415 E. Broadway, Glendale, CA 91205

Presentation will be in Armenian. Admission is Free. For more information, call (818) 243-4112. 

The book presents all kinds of fun facts and informative knowledge related the Woman in history and in culture.