Narekabuzhutyun
Healing of Soul and Body by Narek

Նարեկաբուժություն

CD
(Number: BSP0001)
$24.95
2014 Yerevan
Language(s): Western Armenian
47:48

Track Listings

1. Գ. 10:36
2. ԺԷ 7:30
3. ԻԷ 10:22
4. ԼԵ 6:16
5. ՀԶ 4:54
6. ՂԱ 8:07
Հնչում են «Մատյան Ողբերգության» Գ, ԺԷ, ԻԷ, ԼԵ, ՀԶ, ՂԱ գլուխները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Narekabuzhutyun