Nakhamashtotsyan Hayastani Grayin Hamakargere
The Pre-Mashtots Armenian Written Systems

Նախամաշտոցյան հայաստանի գրային համակարգերը

Paperback
(ISBN: 5-8084-0481-9)
$24.95
2003 Yerevan
395 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Մենագրությունը նվիրված է Մեսրոպ Մաշտոցից առաջ Հայաստանում կիրառված գրային համակարգերի, դրանցով թողնված գրավոր հուշարձանների ուսումնասիրությանը: Ներկայացված են ինչպես բնիկ հայաստանյան, այնպես էլ օտար երկրներում ստեղծված և մեր նախնիների կողմից ներմուծած ու կիրառած գրահամակարգները՝ իրենց գրային հուշարձաններով: Առանձին գլուխներ են նվիրված հայաստանի տարածքում օտարների թողած արձանագրություններին, նաև առեղծվածային ծագումով ու անհայտ նշանակությամբ գրավոր հուշարձաններին: Վերջում բերված են նախամաշտոցյան Հայաստանում կիրառված գրային համակարգերի նշանացանկերը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Nakhamashtotsyan Hayastani Grayin Hamakargere