My Life

Availability: Out of stock

CD/DVD Box Set
(Number: BBP0012)
$34.95
2013
Language(s): Eastern Armenian

Track Listings

DISC 1
1. Սարերի Քամի (Mountain Wind)
2. Խռոված Էր (She Was Upset)
3. Սարերը (Hey Mountains)
4. Հայրենիքում (Motherland)
5. Կապույտ Աչքեր (Blue Eyes)
6. Իմ Լավ, Իմ Լավ (My Dear)
7. Զուր Կերթաս (For Nothing)
8. Երգեր (Songs)
9. Նայիր Ինձ (Look At Me)
10. Սահման (Borderline)

DISC 2
1. Սարերի Չոպան (Shepherd)
2. Հիսունից Հետո (After Fifty)
3. Մենք Քիչ Ենք (We Are Few)
4. Իմ Կյանքը (My Life)
5. Կանաչ Պարտեզ (Green Garden)
6. Իմ Աղջկան (To My Daughter)
7. Վարդավար (Water Fest)
8. Սիրելիս (My Love)
9. Բալլադ Արաղի Մասին (Ballad About Vodka)
New Box set included two CDs and one bonus DVD Time-capsule with over 2.5 hours of footage from personal archives.

Write Your Own Review

You're reviewing: My Life