Very Best of Harout, Vol. 10, The

CD
(Number: MMP0056)
$14.95
PE-KO Records (Producer)
1995 Los Angeles
Language(s): Eastern Armenian

Track Listings

1. Nakhapan Bar / Նախաբան Պար
2. Dzaghig Yes/ Ծաղիկ ես
3. Sers Kez Dvadz / Սէրս քեզ տուած
4. Akh Im Sere/ Ախ իմ սէրը
5. Ov Kide /Ով Գիտէ
6. Ertvoum Yem / Երդւում եմ
7. Inch Anem / Ինչ անեմ
8. Hishir Sirelis / Յիշիր սիրելիս
9. Akh Merig / Ախ Մերիկ
10. Al Ayloukhes / Ալ Այլուխս
11. Dariner Antzan / Տարիներ անցան
12. Sarov Antzir Yeghnig / Սարով անցան
13. Lousnage Tzolatz / Լուսնակը ցոլաց
14. Hai Aghtchig Gharapaghi / Հայ աղջիկ Ղարաբաղի
15. Hale Shourchbar / Հալէ Շուրջպար
16. Drnki Bar / Տրնխի պար
17. Armenian Hoghe / Արմենեան Հողը

Write Your Own Review

You're reviewing: Very Best of Harout, Vol. 10, The