Mshushen Andin
Beyond the Fog: Poems

Մշուշէն անդին
Բանաստեղծութիւն

Zahrad (Author) Զահրատ (Հեղինակ)
Paperback
(ISBN: 978-625-7460-149)
$11.95
Aras (Publisher) Արաս (Հրատարակչութիւն)
2022 Istanbul
79 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Զահրատ (1924-2007), որ հայալեզու քնարերգութեան Ի դարու երթին իր դրոշմը ձգած արդիաշունչ ու իւրայատուկ անուններէն մէկն է, իր մահէն ետք եւս կը շարունակէ ապրիլ ու քաղցր անակնկալներ մատուցել զինք սիրողներուն։ Կնոջ՝ Անայիս Եալտըզճեանի կողմէ գրողի թողօնէն հանուած ձեռագիր մասունքներու վրայ բծախնդիր աշխատանքի մը արդիւնքին ի մի բերուած Զահրատի առաջին շրջանի բանաստեղծութիւնները թերեւս այն առաջին աստիճաններն էին, որոնք քերթողը կ՚առաջնորդէին ապագայի մեծ բանաստեղծին։ «Մշուշէն անդին», որ մամուլի մէջ ցրուած մէկ քանի քերթուած ալ կը պարունակէ, անկասկած պիտի խանդավառէ Զահրատի սիրահարներ ընթերցողները։

Write Your Own Review

You're reviewing: Mshushen Andin