Mrjiunneru Verjaluise
Sunset of the Ants: Novel

Մրջիւններու Վերջալոյսը

Availability: Out of stock

Paperback
(ISBN: 978-975-7265-91-7)
$25.00
Aras (Publisher) Արաս (Հրատարակչութիւն)
2007 Istanbul
603 pages
Size: 5 1/4" x 7 3/4"
Language(s): Western Armenian

Պիպէռեանի վիպագրութեան գլուխ գործոցն է «Մրջիւններու Վերջալոյսը», ուր ան հայելի մը կը բռնէ 1940-50-ականներու պոլսահայ իրականութեան՝ երկրի քաղաքական-տնտեսական կարգավիճակի ընդմէջէն: Վէպին առանցքը կը կազմէ Ունեւորութեան տուրքի հետեւանքով հետզհետէ քայքայուող հայ ընտանիք մը՝ ընկճուած, հիւանդ հայր մը, նիւթական անկումի որպէս պատճառ իրմէ գանգատող դժգոհ կին մը ու աղջիկ մը, եւ աշխատանքային ճամբարներու մէջ անցած երեքուկէս տարուայ ծանր զինուորական ծառայութենէ վերադարձող մանչ մը ու նոր պայմաններու մէջ անոր տուայտանքը...:

«Մրջիւններու Վերջալոյսը»ով Պիպէռեան ընթերցողը կը տանի նաեւ դէպի մօտիկ անցեալ՝ փոքրամասնութիւնները յուզող սեւ օրերուն:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mrjiunneru Verjaluise