Mayreni 6: Workbook 2

Մայրենի 6: Աշխատանքային Տետր 2

Paperback
(Number: BKS0080)
$3.00
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2012 Yerevan
47 pages
Size: 6 1/2" x 9 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Տետրերը նախատեսված են մայրենի լեզվի դասաժամի ընթացքում աշխատելու համար: Առաջարդրամքները տրված են ըստ դասագրքի թեմատիկ խմբերի՝ ընդգրկելով համապատասխան խմբի բառահումքը և լեզվական նյութը: Դրանք նպատակ ունեն կրկնելու և ամրակայելու անցած նյութը, ուստի տետրը պետք է գործածել թեմատիկ խմբի ուսուցմանը զուգահեռ: Տետրերը հնարավորություն են տալիս նաև իրականացնելու շերտավոր ուսուցման, ուստի յուրաքանչյուր վարժություն, մասնակի բացառություններով, ընդգրկում է մեկից ավելի տարբեր բարդության առաջադրանքներ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mayreni 6: Workbook 2