Mashtots

Մաշտոց

Hardcover
(Number: BGP0018)
$28.00
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին (Հրատարակչութիւն) Holy See of Etchmiadzin (Publisher)
2001 Edjmiatsin
853 pages
Size: 4 3/4" x 6"
Language(s): Classical Armenian

Յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան սուրբ եկեղեցւոյս հայոց:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mashtots