Lezvi Tsayrin
On the Tip of the Tongue

Լեզվի ծայրին

Hardcover
(ISBN: 978-9939-9266-3-6)
$19.95
Granish (Publisher) գրանիշ (Հրատարակչութիւն)
2022 Yerevan
184 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Կարեն Ղարսրանի «Լեզվի ծայրին» բանաստեղծությունների ժողովածուն (2007-2022) կոնցեպտուալ, կինետիկ, կինեմատոգրաֆիական, վելիբր ու ավանդական պոեզիայի խառնուրդ է, որտեղ մեկտեղված են 2007-2022 թ. գրված երկեր: Այստեղ լեզուն, պայթելով անվերջանալի պատերազմների բովում (լինի ռազմական, թե առօրյա-կենցաղային), փորձում է իր իսկ բեկորներից արտապատկերման Նոր նշանային հետքեր ուր-վագծել, անվանում տալ իրականությանն ու գոյին, կյանքի աբսուրդին մերվելու ուղիներ փնտրել:

Write Your Own Review

You're reviewing: Lezvi Tsayrin