KHAHM Patmutyan Hatuk Dasentats
Special Lesson on USSR's History

ԽԱՀՄ Պատմության հատուկ դասընթաց

Paperback
(ISBN: 978-9939-60-012-3)
$18.00
VMV-PRINT (Publisher) ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ (Հրատարակչութիւն)
Yerevan
320 pages
Size: 5" x 6 3/4"
Language(s): Eastern Armenian, Russian

Առանց հեղինակի գրավոր թույլտվության գրքի մասնակի կամ ամբողջական տպագրությունը, պանճենահանումը, ֆիլմի սգենարներ պատրաստելը, գրքի տարածումը և վաճառքը, ինչպես նաև օտար լեզուներով թարգմանությունը պատժվում է հեղինակային իրավունքների միջազգային կոնվենցիային համաձայն և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 158 հոդվածով:

Write Your Own Review

You're reviewing: KHAHM Patmutyan Hatuk Dasentats