Kendadinyri Oragrer: Shnadzuk
Diaries of Animals: Shark

Կենդանիների օրագրեր՝ Շնաձուկ

Steve Parker (Author) Ստիվ Փարքըր (Հեղինակ)
Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-073-6)
$20.00
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2013 Yerevan
32 pages
Size: 8 1/2" x 10 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Կենդանիների օրագրերն անձնական հաշագրություններ են, որոնք գրում են այն երիտասարդ կենդանիներր, որոնք սիրում են օրագիր պահել։ Հուշագրություններր անչափ հետաքրքիր են, երրեմն՝ զվարճալի, իսկ հաճախ՝ սարսափազդու։ Դրանք րնթերցողի մեջ ցանկություն են առաջացնում՝ ներթափանցելու յուրաքանչյուր կենդանու կյանքի մանրամասների մեջ։

Write Your Own Review

You're reviewing: Kendadinyri Oragrer: Shnadzuk