Karmir Afish
Red Cover: Prose

Կարմիր աֆիշ
Արձակ

Paperback
(ISBN: 978-9939-816-22-7)
$25.00
Paperback (Signed)
(ISBN: 978-9939-816-22-7)
$25.00
Aktual Arvest (Publisher) Ակտուալ արվեստ (Հրատարակչութիւն)
2011 Yerevan
376 pages
Size: 5 1/2" x 9"
Language(s): Eastern Armenian

Write Your Own Review

You're reviewing: Karmir Afish