Kani Vor Kendani e "Kashchey Anmahe"...
As Long as "Kashchey the Deathless" is Alive...

Քանի դեռ կենդանի է «Կաշչեյ Անմահը»…
Անհատական քողազերծում

Paperback
$17.95
Paperback (Signed)
$17.95
2015 Yerevan
67 pages
Size: 6" x 9"
Language(s): Eastern Armenian

2002 թ. ի վեր ֆրանսահայ ազգաբան ու էաբան Ալեքսանդր Արորդի վարպետյանին Հայաստանից վտարելու և սփյուռքով մեկ հետապնդելու հանզամանքր շարունակում է մնալ խորհրդավոր, թեն այդ մասին գրվել ե խոսվել է բավականին: Այսուհանդերձ, բուն իրողության բազմաթիվ ծալքեր մնացել են անբացահայտ։ Աույն քննախուզությունը գալիս է լուսաբանելու դրանց խիստ խնդրահարույց մեկ մասր։ Այնքան, որ միայն աոաջին մասը նշյալ կայքում հրապարակելուց հետո գրանցվեց «մութ ուժերի» ակտիվացում։ Ուստի, թեն սույն հոդվածաշարը նախատեսված էր զետեղել «Եվ ճանաչի ր զԲանս...» հատորի կենսագրական բաժնում, սակայն չվտանգելու համար դրա հրատարրակումր ե մատչելիությունր անգամ սահմանափակ շրջանակներին, որոշվեց հրաաարակել առանձնատիպ և այլուր։ Պատճաոր ինքնին հասկանալի կդառնա գրքույկի բովան– դակությանր ծանոթանալուց հետո...

Write Your Own Review

You're reviewing: Kani Vor Kendani e "Kashchey Anmahe"...