Interactive Aybbenaran

Ինտերակտիվ Այբբենարան

CD-ROM
(Number: GCH0046)
$24.95
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)

Language(s): Eastern Armenian

The Armenian alphabet is presented in an interesting, interactive, educational application. It is intended for preschool as well as primary school-aged children. The application may serve as an extracurricular educational material when teaching the children to read and write; as it plays, talks and communicates with them.

Acquainting the children with the Armenian sounds and letters, the application also contributes to the enlargement of their vocabulary, development of logic and cognitive skills and to aesthetic education.

The Application includes:
• Riddles
• Poems by famous Armenian children’s book writers
• Children’s songs
• Handwriting worksheets
• Word game

Հայերենի այբուբենը ներկայացվում է հետաքրքրաշարժ հավելվածով, որն ունի ուսուցողական հնարավորություններ: Այն հասցեագրված է ինչպես նախադպրոցական տարիքի, այնպես էլ կրտսեր դպրոցի երեխաների համար: Այբուբենի մատուցման այս տարբերակը կարող է ծառայել որպես ուսումնաօժանդակ նյութ գրաճանաչության ուսուցման փուլում:

​Հավելվածը նպատակ ունի երեխային ներկայացնելու հայերենի հնչյունների և տառերի աշխարհը՝ միաժամանակ նպաստելով նրա բառապաշարի հարստացմանը, տրամաբանական կարողությունների զարգացմանը, ճանաչողական գիտելիքների ձեռքբերմանն ու գեղագիտական դաստիարակությանը:

Հավելվածում ընդգրկված են՝
• հանելուկներ
• հայ հայտնի մանկագիրների բանաստեղծություններ
• մանկական երգեր
• տառերի գրության ուսուցման ձևեր
• բառակազմական խաղ

Write Your Own Review

You're reviewing: Interactive Aybbenaran