Indz Pionner Chnvires
Don't Gift Me Peonies

Ինձ պիոններ չնվիրես

Paperback
(ISBN: 978-9939-826-77-6)
$14.95
ElDorado (Publisher) ԷլԴորադո (Հրատարակչութիւն)
2020 Yerevan
136 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Գիրքը մի անկեղծ սիրո պատմություն է' գրված իրական ապրումների հիման վրա: Սերը բոլորիս սրտեր միանման է այցելում, այդ մենք ենք տարբեր կերպ նկարագրում մեր զգացածը: Բայց անհերքելի է այն, որ նա երբեք մենակ չի գալիս: Կարոտը, տագնապները, վախերն ու մի շարք զգայական երևույթներ միշտ քայլում են սիրո կողքով: Մենք ենք ընտրում, թե ղրանցից որը մեր սիրո մեջ գերակշռի: Մե նք ենք ընտրում' ավելի շատ կարոտե նք, ժպտա նք, թե կասկածներով Լցվենք:

Write Your Own Review

You're reviewing: Indz Pionner Chnvires