Im Anuns Nayiri E
My Name is Nayiri

Իմ անունս Նայիրի է

Soce Hedeshian-Berberian (Author, Artist) Սօսէ Խտըշեան-Պէրպէրեան (Հեղինակ, Արուեստագէտ)
Paperback
(Number: BKK0025)
$15.00

60 pages
Size: 8 1/4" x 11 3/4"
Language(s): Western Armenian

Նայիրին փոքրիկ հայ աղջիկ մըն է որ կ՚ապրի Նիւ Եորք քաղաքին մէջ։ Պտոյտ մը ըրէ Նայիրիին հետ եւ տես թէ ան ինչպէ՞ս ամէն ամիս հետաքրքրական առիթ մը ունի ուրախանալու եւ սորվելու։ Այս գրքին մէջ կարճ եւ ամփոփ բացատրութիւններով ներկայացուած են հայկական եւ ամերիկեան տօներն ու սովորութիւնները, Կարդալը դիւրին, հաճելի եւ մատչելի է Նայիրիին տարեկից պատանիներուն համար։

Write Your Own Review

You're reviewing: Im Anuns Nayiri E