Im Anunn e Saroyan
My Name is Saroyan: Reader

Իմ անունն է Սարոյան
Ժողովածու

Paperback
(ISBN: 5-550-00774-6)
$8.00
Nairi (Publisher) Նայիրի (Հրատարակչութիւն)
1993 Yerevan
104 pages
Size: 5 1/4" x 6 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists

Samvel Mkrtchyan (Translator) Սամվել Մկրտչյան (Թարգմանիչ)

Ժողովածուն ծաղկաքաղ է Սարոյանի այն գործերից, որոնք տըպագրվել են Բոսթոնի «Հայրենիք» հրատարակչության պարբերականներում (Hairenik Daily, Hairenik Weekly, The Armenian Review, Նամակներն ու գրախոսությունները չհաշված, Սարոյանը հայ պարբերականներին ուղարկել է 97 պատմվածք, 4 թատերգոլ֊ թյուն և 5 բանաստեղծություն։ Պատմվածքներից 32-ը հետագայում գրողր վերահրատարակել է իր լավագույն ժողովածուներում։ Բոլոր այս գործերր հեղինակի կամքի համաձայն հրատարակվեցին նրա մահից հետո՝ 1984֊ին ԱՄՆ–ում Ջեյմս Հ. Թաշչյանի խմբագրությամբ լույս տեսած «Իմ անունն է Սարոյան» գրքում (My Name is Saroyan. A Collection Edited with a Commentary by James H. Tashjian. HBJ, 1984)։ Ստորև թարգմանված են միայն հայ րնթերցողին անհայտ գործերր՝ պատմվածքներ, չորս բանաստեղծություն, մեկ արձակ բանաստեղծություն, երկու կարճ թատերգություն և գրառումներ։

Write Your Own Review

You're reviewing: Im Anunn e Saroyan