Banasteghtsutiunner I, II
Poems

Բանաստեղծութիւններ I, II

Zahrad (Author) Զահրատ (Հեղինակ)
Hardcover
(ISBN: 978-975-7265-81-0)
$45.00
Aras (Publisher) Արաս (Հրատարակչութիւն)
2006 Istanbul
Vol. 1 - 536, Vol. 2 - 440 pages
Size: 6" x 8 1/2"
Language(s): Western Armenian

Աշխարհահռչակ պոլսահայ բանաստեղծ Զահրատի ստեղծագործութիւնները, ընթերցողին կը հրամցուի տուփի մը մէջ ամփոփուած երկու հատորներով: Մօտաւորապէս հազար էջերէ բաղկացած այս հրատարակութիւնը կ'ընդգրկէ Զահրատի ցարդ հրատարակուած ութ բանաստեղծութեան գիրքերը՝ սկսեան իր անդրանիկ Մեծ Քաղաքը հատորէն մինչեւ իր վերջին գիրքը՝ Ջուրը Պատէն Վեր: Հատորներու կցուած է նաեւ ծանօթագրութեան բաժիններ, ուր տրուած են շուրջ 250 բացատրութիւններ 120 բանաստեղծութեան դիմաց: Երկրորդ հատորի յաւելուածին մէջ տրուած է նաեւ պոլսահայ մամուլի մէջ ցանցնուած եւ Զահրատի գիրքերէն դուրս մնացած վաղ շրջանի բանաստեղծութիւններէն նմոյշներ՝ լոյս տեսած 1946-51ին «Նոր Օր» եւ «Ճառագայթ»ի մէջ, ինչպէս նաեւ թուրք բանաստեղծներէն կատարած իր թարգմանութիւնները, պատկերազարդ էջեր եւ զոյգ հատորներու միացեալ այբենական ցանկը...:

Write Your Own Review

You're reviewing: Banasteghtsutiunner I, II