Hello Sun

Բարև Արև

Paperback
(ISBN: 979-8-5685-77-73-7)
$14.95
2020
24 pages
Size: 8 1/2" x 8 1/2"
Language(s): English, Eastern Armenian

Includes English translation with phonetic pronounciation.

Hasmik Grigoryan Belich is a mother of three who wanted to enjoy an Armenian book with her children whose primary language is not Armenian without overwhelming the kids with the richness of the Armenian language.

Translated into "Hello Sun", this book’s simple rhyming technique enables the little ones to learn Armenian vocabulary words easily while enjoying the eye-catching illustrations.

Whether you want to teach a child Armenian or just need a book to enjoy with your little ones, this book is sure to hold a special place in your family’s library.

Հասմիկ Գրիգորյան-Բելիչը երեք երեխաների մայր է, ով ցանկանում է այս հայերեն գիրքը գարձնել հաճելի և ըմբռնելի բոլոր մանկահասակների համար, ում հիմնական լեգուն հայերենը չէ' առանց ծանրաբեռնելու Նրանց Հայոց լեզվի հարստությամբ:

Գրքի հանգավորելու պարզ տեխնիկան հնարավորություն է տալիս մանկահասակներին հեշտությամբ սովորել հայերեն բառերը' վայելելով այն աչքի գարնուլ Նկարագարգմամբ:

Եթե ցանկանում եք սովորեցնել ձեր երեխաներին հայերեն, կամ, պարզապես, գիրք եք փնտրում ձեր փոքրիկՆերի հետ վայելելու համար, ապա այս գիրքն անկասկած իր ուրույն տեղը կգրավի ձեր ընտանեկան գրադարանում:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hello Sun