Hayrik, Hayrik
Father, Father: Historical Religious Novel

Հայրիկ Հայրիկ
Վէպ եկեղեցապատմական կեանքէ

Ara Aginian (Author) Արա Ակինեան (Հեղինակ)
Paperback
(ISBN: 978-605-5753-28-3)
$17.95
Aras (Publisher) Արաս (Հրատարակչութիւն)
2012 Istanbul
335 pages
Size: 5 1/4" x 7 3/4"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Հիմա խրիմեան մէկ իտէալ ունէր. հայ մանուկներու եւ պատանիներու դաստիարակութեան գործը։ Կլիկիոյ ճամբորդութիւնը ցոյց տուած էր իրեն թէ գաւաոներու մէջ որքան անտեսուած է ուսման գործը։ Վանայ մ էջ ալ մինչեւ 19րդ դարու կէսը կանոնաւոր վարժարան չկար։ Եկեղեցիներու բակերուն մէջ կային նախնական դպրատուներ, ուր տիրացուի մը կամ քահանայի մը փայտի սպառնալիքին տակ Նարեկէն եւ այլ կրօնական գործերէ տղոց գոց արտասանութիւններ ընել կու տային։

Խրիմեան ի զուր աշխատեցաւ կրթութեան այս դրութիւնը արդիականացնել։ Զօրաւոր ընդդիւքութեան մը աոջեւ միշտ անզօր մնաց։ Վերջապէս ունեցաւ կեանքին ամենէն իմաստուն խորհուրդը։ Որոշեց կրօնական ասպարէզ ընդգրկել եւ այդ ճամրով նուիրուիլ դաստիարակութեան դատին, որպէսգի կարենայ գէթ մասաւքբ կրօնաւորներու ընդդիմութեան առաջքը առնել։

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayrik, Hayrik