Hayots Patmutyun
Armenian History

Հայոց պատմություն

Hardcover
(Number: BHH0035)
$40.00
1983 Yerevan
700 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian, Classical Armenian

Additional Artists


Հինգերորդ դարի հայ մատենագրության առաջին ներկա լա ցուցիչն երից մեկի՝ Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատ մ ութ չունըՖ անգնահատելի աղբյուր է Հայաստանի և հարևան երկրների քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական կյանքն ուսումնասիրելու համար։ Այն միաժամանակ գրական հուշարձան է, որ նշանակալիորեն նպաստել է հայ պատմագրության ու գրականության զարգացմանր։ ներկա հրատարակությունը աշխարհաբար առաջին ամբողջական թարգմանությունն է։

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayots Patmutyun