Hayots Danteakane
The Armenian Dante-esque: Poem

Հայոց Դանթեականը
Պոեմ

Hardcover
(ISBN: 5-550-00277-9)
$28.00
Nairi (Publisher) Նայիրի (Հրատարակչութիւն)
1990 Yerevan
384 pages
Size: 5 3/4" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


(Jacket cover worn and slightly torn) Մեծ բանաստեղծի խոհափիլիսոփայական պոեմը նվիրված է հայոց եղեռնի թեմայի և ունի համամարդկային հարուստ հնչերանգներ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayots Danteakane