Hayeri Tseghaspanutiune Osmanian Kaysrutiunum
The Armenian Genocide in the Ottoman Empire

Հայերի Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան կայսրութիւնում

Paperback
(Number: BHG0101)
$12.00
1996 Los Angeles
116 pages
Size: 6” x 9"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում պատմական ես վաւերագրական աղբիւրների հիման վրայ լուսաբանւում են դարերի ընթացքում Օսմանեան կայսրութեան ծանր լծի տակ հեծող հայ ժողովրդի իրաւական վիճակը, նրա կրած տառապանքներն ու անլուր կեղեքումները, իսկ այնուհետեւ 20-րդ դարի նախաշեմին Ապտուլ համիտեան կառավարութեան բռնատիրութեան եւ երիտթուրքերի կառավարութեան կողմից դաժանօրէն կազմակերպուած արեւմտահայերի զանգուածային տեղահանութիւններն ու կոտորածները, որոնց զոհ գնացին մօտ մէկուկէս միլիոն անմեղ հայեր: Վերջում տրւում է 1919-1920 թ.թ. Կ. Պոլսում տեղի ունեցած երիտթուրքերի կառավարութեան յանցագործ պարագլուխների դատավարութեան ամփոփ նկարագրութիւնը, ինչպէս նաեւ համաշխարհային առաջադէմ մտաւորականութեան եւ քաղաքական գործիչների տեսակէտներից եւ գնահատականներից հատուածներ, որոնք ամբողջական պատկերացում են տալիս հայերի ցեղասպանութեան մասին: Նախատեսուած է ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayeri Tseghaspanutiune Osmanian Kaysrutiunum