Hayastantsi Mets-Man
Meme d'Armenie

Հայաստանցի Մեծ-Ման

Hardcover
(ISBN: 978-2-917329-13-9)
$24.95
Sigest sarl (Publisher)
2010 Paris
68 pages
Size: 7 1/2" x 10 3/4"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Պզտիկն Փոլիօն կը շուարի իր հայ Մեծ-Մօրը անցեալի մասին եւ կը բախի աննկարագրելի ցաւին: 1959. Անակնկալ դէպք մը պիտի յեղաշրջէ Փոքրիկն Փոլիոյի կեանքին ընթացքը... Անակնկալ ժամանումը Հայաստանցի Մեծ-Մային, Քրիստոնեայ մեծ-մայր նը, որ կը կրէ ցաւագին գաղտնիք մը: Վէրքեր ընդ վէրքերու, վախ ընդ վախի, անոնք պիտի ջանան ջնջել Յեղասպանութեան մը հետքերը... Բայց պիտի կարենա՞ն: Ստոյգ է մէկ բան՝ քրիստոնեայ, մահմետական, Մահմուտ կը խառնշտկէ իր արմատները: Գիրքին վերջաւորութեան Մարթին Լակարտէթ կը գծէ աքսորի անվերջանալի ուղին, որ եղաւ կեանքը Մարիամ Գարամանեանին, Ֆարիտ Պուճելլալի իսկական Մեծ-Մային: Կին մը որուն ճակատագիրը կը շփոթուի հայկական ողբերգութեան եւ 20րդ դարու Պատմութեան առաջին մասին հետ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayastantsi Mets-Man