Hayastani Nakhapashtotsyan Gravor Mshakuyti Patmutyun
History of Written Culture of Armenian Before Mashtots

Հայաստանի նախամաշտոցյան գրավոր մշակույթի պատմություն

Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-905-0)
$49.95
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2021 Yerevan
448 pages
Size: 7" x 9 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Մենագրությունը նվիրված է Հայկական լեռնաշխարհում գրի ծագման և զարգացման վաղ փուլերին, Մեսրոպ Մաշտոցից առաջ Հայաստանում կիրառված գրային համակարգերի, դրանցով թողնված գրավոր հուշարձանների ուսումնասիրությանը։ Ներկայացված են ինչպես բնիկ հայաստանյան, այնպես էլ օտար երկրներում ստեղծված և մեր նախնիների կողմից ներմուծած ու կիրառված գրահամակարգերը՝ իրենց գրային հուշարձաններով։ Առանձին գլուխներ են նվիրված Հայաստանի տարածքում օտարների թողած արձանագրություններին, նաև առեղծվածային ծագումով ու անհայտ նշանակությամբ գրավոր հուշարձաններին, ինչպես նաև ի մի են բերված Հայաստանից գտնված տեղական և օտար ծագում ունեցող արձանագրությունների մասին տեղեկությունները։ Աշխատանքը կարող է օգտակար լինել հայագետներին, արևելագետներին, ուսանողությանը և հայագիտությամբ հետաքրքրվող ընթերցող հասարակայնությանը։

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayastani Nakhapashtotsyan Gravor Mshakuyti Patmutyun