Handipman Vayre
The Crossing Place: A Journey Among the Armenians

Հանդիպման վայրը
Ուղեւորութիւն Հայութեան մէջ

Paperback
(Number: BLB0122)
$30.00
1999 Antilias
338 pages
Size: 5 3/4" x 8 1/2"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


«ՀանդիպմաՆ վայրը» հայկական ջինջ ապրումնեըով շընչաւոր գործ մըն է, ուր հայը կ՚երեւի բիւրեղ պարունակի մէջ: Մարստընի պարզած հայելիին մէջ դիտողը ինքզինք սովորականէն քիչ մը աւելի հայ կը զգայ։ «Անատոլուէն հեռացայ կիսապատասխան հարցումներու տրցակով մը. ո՞վ էր այս ժողովուրդը եւ ի՞նչ պատահած էր անոր։ Շատերուն պէս միայն գիտէի, թէ թուրքերը սարսափելի բան մը գործած էին Ա. Աշխարհամարտին, թէ՝ Հայաստան, քրիսաոնեայ առաջին երկիրն էր, թէ՝ դարեր շարունակ թեւածած էր դասական աշխարհի եզրերուն վրայ։ Սակայն ասիկա բացատրութիւն մը չէր։ Ինչ որ գիտցայ հայերուն մասին, միայն ծառայեց խորացնելու խորհրդաւորութիւնը եւ զանոնք աւելի՛ զարմանալի ու աւելի՛ առեղծուածային դարձուց իմ աչքերուս»։

Write Your Own Review

You're reviewing: Handipman Vayre