Aybuben Ourakh Karter
Armenian Alphbet Happy Cards: 52 Flashcards

Այբուբեն ուրախ քարտեր
52 քարտ

Flashcards
(Number: GCH0043)
$9.95
MHM Gratun (Publisher) ՄՀՄ Գրատուն (Հրատարակչութիւն)

Language(s): Eastern Armenian

Հավաքածոն բաղկացած է 52 քարտից: Յուրաքանչյուր քարտի վրա պատկերված է հայոց այբուբենի 1 տառ կամ կետադրական նշան: Այն կարող է ծառայել որպես դիդակտիկ նյութ նախադպրոցական և տարրական դասարանների երեխաների համար:

Write Your Own Review

You're reviewing: Aybuben Ourakh Karter