Flora Sarian

Ֆլորա Սարեանը ծնուել է 1958 թ. Պարսկաստանի հարաւային շրջանում:  Իր առաջին վէպը որը կոչւում է Գայանէ, հրատարակել է 2011-ին:  Այս իր երկրորդ գիրքն է:  Ֆլորան նաև ունի բանաստեղծութիւններ որոնք տպուել են Պարսկերէն լեզուով զանազան թերթերի մէջ:

Role: Author

Products