Entrani
Selected Works

Ընտրանի
Քերթուածներ, գրական դիմաստուերներ, գիրքեր եւ դէմքեր, գրական քրոնիկ

Paperback
(ISBN: 978-9939-76-003-2)
$15.00
Antares (Publisher) Անտարես (Հրատարակչութիւն)
2016 Yerevan
328 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Western Armenian

Ներկայ ժողովածուն իր բնոյթով հատընտիր է, որի նպատակն է ներկայացնել Արտաշէս Յարութիւնեանի գրական մեծգործունեութեան բնոյթն ու բազմազանութիւնը: ժողովածուի բաժինները' Քերթուածներ, Գրական դիմաստուերներ, Դիրքեր եւ դէմքեր, Գրական քրոնիկ, մի կողմից այդ բազմա- զանութեան ի ցոյց գնումն են, միւս կողմից' այն խորագրերը, որոնցով, սովորաբար, Յարութիւնեանը հրատարակում էր իր գրութիւնները: Բանաստեղծական գրքերից այստեղ ներկա- յացուած է միայն «Նոր քնարը», բայց ամբողջութեամբ: Այդ ժողովածուն հեղինակը համարում էր իր լաւագոյն գիրքը, իր քերթողական կարելիութիւնների բարձրակետը: Միւս բաժինների գրութիւնները ներկայացուած են ընտրողաբար:

Write Your Own Review

You're reviewing: Entrani