Entrani Amerikyan yev Angliakan Poeziayi
Selections from American and British Poets

Ընտրանի Ամերիկյան և Անգլիական պոեզիայի

Artem Haroutiunian (Author, Translator) Արտեմ Հարությունյան (Հեղինակ, Թարգմանիչ)
Paperback
(ISBN: 999930-54-10-0)
$24.95
Apolon (Publisher) Ապոլոն (Հրատարակչութիւն)
2000 Yerevan
570 pages
Size: 5 1/2" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Part poetry anthology, part critical treatise, "Selections from American and British poets" includes not only collections of translations into Armenian of the best known works of American and British poets, but also a major statement by Artem Haroutiunian, one of the Armenia's most distinguished poets and translators. Over 16 famous poets from Walt Whitman ("Leaves of Grass") to Dylon Thomas, each accompanied by a critical essays, presented in chronological order, and including many longer poems in their entirety. This book is a superb collection of poetry from nineteenth century to the present, emphasizing the poetry of the twentieth century and including new and exciting works by the younger generations (Allen Ginsberg's "Howl"). Artem Haroutiunian himself exibits the agility of a master poet as he leaps from commentary to poetry, charting a course for the reader through the works of such poets as Emily Dickinson, Robert Frost, William Carlos Williams, Theodore Roethke, Robert Lowell, Allen Ginsberg, Sylvia Plath, William Butler Yeats, Thomas Steams Eliot, Dylan Thomas and others.

«Ընտրանի ամերիկյան և անգլիական պոեզիայի» ժողավածուն թե՛ թարգմանությունների հավաքածու է և թե՛ քննական վերլուծական բնույթի աշխատություն։ Գրքի հեղինակր՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արտեմ Հարությունյանը, հայտնի բանաստեղծ է և ընտրել է թարգմանության համար 16 հռչակավոր հեղինակների՝ Ոտլթ Ուիթմենից մինչև Դիլըն Թոմաս և Սիլվիա Պլատ։ Գիրքն ամերիկյան և անգլիական պոեզիայի բացառիկ հավաքածու է և մարմնավորում է 19-րդ դարից մինչև մեր օրերը հասնող բանաստեղծական խոսքի զարգացման փուլերը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձված 20-րդ դարի պոեզիային, նրա խիտ պատկերային համակարգին ու ազատ ձևերին (Ալեն Գինգբերգի «Ոռնոցը» պոեմը)։ Ժողովածուն ընդգրկում է ամերիկյան և անգլիական պոեզիայի հիմնական ձայները. Ուոլթ Ոփթմեն, էմիլի Դիկինսոն, Ռոբերտ Ֆրոսթ, Վիլյամ Կարլոս Վիլյամս, Թեոդոր Ռյոթքե, Ռոբերտ Լոուհլ, Ալեն Գինզբերգ, Սիլվիա Պլատ, Վիլյամ Բաթլեր Յեյթս, Թոմաս Ստիրնս էլիոթ, Դիլըն Թոմաս և այլք։

Write Your Own Review

You're reviewing: Entrani Amerikyan yev Angliakan Poeziayi