English-Armenian Armenian-English Modern Dictionary

Անգլերէնէ-Հայերէն Հայերէնէ-Անգլերէն Արդի Բառարան

Hardcover
(Number: BDI0046)
$45.00
G. Doniguian & Sons (Publisher) Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք (Հրատարակչութիւն)
2007 Beirut
1365 pages
Size: 4 1/2" x 7"
Language(s): English, Western Armenian

Translaters from English to Western-Armenian and from Western-Armenian to English. All words are written in lower-case. Transliterations are provided only in Armenian for English words.

Write Your Own Review

You're reviewing: English-Armenian Armenian-English Modern Dictionary