Edward Hakhverdyan

ԷԴՈՒԱՐԴ ՀԱԽՎԵՐԴԵԱՆ ծնուել է 1952թ. Թեհրանում: 1970թ. ապրում է Հայաստանում: Աւարտել է Երեւանի Մ. Սարեանի անուան թիւ 8 գեղարուեստի ուսումնարանը: 1995 թուից Գրողների միութեան անդամ է: Հեղինակ է հինգ բանաստեղծութիւնների ժողովածուների եւ տասնը վեց թարգմանական գրքերի: 2009 թուին արժանացել է Հայաստանի Գրողների միութեան «Կանթեղ» եւ թարգմանական գործունէութեան համար արժանացել է ՀԳՄ եւ ՀՀ Մշակոյթի Նախարարութեան ոսկէ մեդալների:

EDWARD HAKHVERDYAN was born in Tehran in 1952. Since 1970, he has lived in Armenia. He is a graduate of the Yerevan College of Fine Arts #8 after M. Saryan. Since 1995 he has been a member of the Writers Union of Armenia. He is the author of five books of poetry and 16 translations. In 2009 he received the Writers Union of Armenia “Kantegh” Award for Best Translator. In 2012 he received Gold Medal awards from the Writers Union of Armenia and the Armenian Ministry of Culture.

Roles: Translator, Author

Products