Dun Agha Yes Agha Mer Aliure Ov Agha?
Armenian Idioms

Դուն Աղա ես աղա մեր ալիւրը ո՞վ աղայ
Առածներ

Paperback
(ISBN: 978-6052-10-013-4)
$10.00
Aras (Publisher) Արաս (Հրատարակչութիւն)
2017 Istanbul
71 pages
Size: 5 1/4" x 8"
Language(s): Western Armenian

Armenian proverbs along with short stories for each one. Հայկական առածներ եւ կարճ պատմուածքներ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Dun Agha Yes Agha Mer Aliure Ov Agha?