Ditsaran
Pagan Deities: Reference Dictionary

Դիցարան
Հանրագիտակ-բառարան

Paperback
(ISBN: 978-9939-60-251-6)
$20.00
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ (Հրատարակչութիւն) VMV-PRINT (Publisher)
2014 Yerevan
468 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Դիցարանն ընդգրկում է հնագույն քաղաքակրթությունների (Հայաստան, Հունաստան, Հին Հռոմ, Եգիպտոս, Միջագետք, Հնդկաստան, Սկանդինավիա) առասպելները, լեգենդներն ու զրույցները: Հանդիսանում է որպես դիցաբանական բառարան և նախատեսված է դպրոցականների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Write Your Own Review

You're reviewing: Ditsaran