David of Sassoun

Սասունցի Դաւիթ
Հայկական ժողովրդական դիւցազնավէպ

Razmig Bertizian (Author, Artist) Ռազմիկ Պերթիզեան (Արուեստագէտ)

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9953-0-1707-5)
$37.95
2010 Beirut
46 pages
Size: 12 3/4" x 9 1/4"
Language(s): English, Eastern Armenian, Western Armenian

Bilingual in English and Armenian in Sassoun dialect.

Told and sung by more than forty generations of Armenian bards. "Sassountsi Tavit" has a unique worth and place in Armenian legend. It embodies the Armenian freedom-loving spirit, the will to live, and the courage to soar to the future without obstacles. The present volumes presents the beautiful illustrations of artist Razmig Bertizian. 

Այս հրատարակութիւնը փորձ մըն է՝ հայ ազգի նկարագրային իւրայատկութիւններով հարստացնելու մատղաշ սերունդներու հոգեւոր աշխարհը, որովհետեւ յա՛տկապէս գիրի ու դպրութեան ճամբով հետզհետէ կ'արմատաւորուի ազգային հպարտութեան եւ արժանապատուութեան ա՛յն շեշտը, որուն շնորհիւ հայ ժողովուրդը կանգուն մնացած է աւելի քան երեք հազարամեակներէ ի վեր:  Արեուստագէտ Ռազմիկ Պերթիզեանի մտայղացման ու տաղանդին հարազատ արգասիքն ու արտայայտութիւնը հանդիսացող գեղարուեստական այս հրատարակութիւնը, կը հաւատանք, որ մուտք պիտի գործէ իւրաքանչիւր հայ տունէ ներս ու համակէ ընտանիքի իւրաքանչիւր անդամը՝ հայկական առասպելաբանութեան ոգեղէն մթնոլորտով, որպէսզի մեզմէ իւրաքանչիւրը դառնայ կենդանի վկան՝ հայու լինելութեան կամքին ու յաւերժական երթին:

Write Your Own Review

You're reviewing: David of Sassoun