Chanaparhin
On the Road: The Original Scroll: A Novel

Ճանապարհին
Բնագիր գլանափաթեթ՝ Վեպ

Jack Kerouac (Author) Ջեք Քերուեք (Հեղինակ)
Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-762-9)
$35.00
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2020 Yerevan
520 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists

Maria Sadoyan (Translator) Մարիա Սադոյան (Թարգմանիչ)

Ամերիկայի «բիթ սերնդի» գրականության ամենակարկառուն հեղինակներից մեկը՝ Ջեք Քերուեքը, իր ամենահայտնի վեպում անկեղծորեն պատմում է իր և ընկերների ճամփորդական արկածների, ինքնության ու կյանքի էության որոնման մասին: Ինքնակենսագրական այս վեպը, որը գրվել է 20–րդ դարի կեսին, ցայսօր թվում է նորարական թե՛ ոճով, թե՛ բովանդակությամբ: Քերուեքը ոգեշնչվել է իր ընկեր և վեպի գլխավոր հերոս Նիլ Քեսիդիի նամակների «հապճեպ, գիժ, խոստովանական, մանրամասն» ոճից, որը Քերուեքն անվանեց «ինքնաբուխ արձակ»:

Write Your Own Review

You're reviewing: Chanaparhin