Hay Goghgotan, Vol. 1 & 2
Armenian Calvary: Episodes from Armenian Martyrology: From Berlin to Der-Zor

Հայ Գողգոթան, հատոր Ա. և Բ
Դրուագներ հայ մարտիրոսագրութենէն. Պեռլինէն դէպի Տէր-Զօր

Hardcover
(Number: BHG0094)
$60.00
2003 Antelias
Book 1 - 494, Book 2 - 319 pages
Size: 6 3/4" x 9 3/4"
Language(s): Western Armenian

Հեղինակը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին հայ ժողովրդի կրած անլուր զրկանքների, տարտարոսային տանջանքների, բռնի գաղթեցումների ու կոտորածների ականատեսն է: Հայոց ծայրագույն վարդապետը իր հոտի հետ արյան գետերի միջով քայլել է դեպի Տեր Զոր: Հետագայում հրաշքով փրկված վարդապետը իր տեցածն ու ապրածը հանձնել է թղթին:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hay Goghgotan, Vol. 1 & 2