Hayeren Dardzvatskneri Batsadrakan Bararan
Explanatory Dictionary of Armenian Idioms

Հայերեն դարձվածքների բացատրական բառարան

Hardcover
(ISBN: 978-9939-52-619-5)
$40.00
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2012 Yerevan
596 pages
Size: 7" x 9 3/4"
Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian

Բառարանը ներկայացնոմ է գերազանցապես գրական արևելահայերեն ու արևմտահայերեն 7,052 դարձվածքներ: Նյութը քաղված է անցյալի և ներկայիս 370 հեղինակների ստեղծագործություներից (Սայաթ-Նովայից մինչև մեր օրերը), հայրենի և Սփյուռքի 80 պարբերականներից ու ԶԼՄ որգաններից: Դարձվածքները ներկայացնում են իրենց իմաստների և գործածության բացատրություններով. սրանք ամրապնդվում են բնագրային նմուշներով:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayeren Dardzvatskneri Batsadrakan Bararan