Study of the Origins of the HAI, the First People, A

«ՀԱՅ»-երը, առաջին «մարդ»երը
Մարդատեսակի ծագման եւ զարգացման միջուկային տեսաբանութիւն

Paperback
(ISBN: 978-9939-833-05-7)
$18.00
2011 Yerevan
134 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): English, Eastern Armenian

The world's greatest scientific secret(s) on the descent of man, its locus, language, discovery, and the first religions - A mini history of pre-history as proto-history. Հնագիտական, լեզվական, մարդաբանական գիտությունների մի ամբողջական համակարգի ընձեռած հնարավորությունների օժանդակությամբ պրոֆեսոր Հովհաննես Ի. Փիլիկյանի ներկա աշխատությունը հայերեն բնագրով եւ 1/3 =ի սահմաններում ամփոփված Անգլերեն բնագիրը ուսումնասիրություն է նվիրված «Հայ» բառի ծագմանը եւ զարգացմանը։ Հեղինակը մարդատեսակի ծագման եւ զարգացման միջուկային տեսաբանության իր իսկ ստեղծած մեթոդիկան զարգացնելով եւ ընդլայնելով բացահայտում է մարդկային տեսակի առաջացման եւ զարգացման պատմությունը եւ ընդհուպ հասնում «Հայ»-երը առաջին «Մարդ»երը եզրակացության։

Write Your Own Review

You're reviewing: Study of the Origins of the HAI, the First People, A