Hayere yev Hnaguyn Hayastane
Armenians and Old Armenia (The Origins of Armenians)

Հայերը և հնագույն Հայաստանը (Հիմքերը Հայոց)

Hardcover
(ISBN: 978-99941-0-177-1)
$140.00
Tigran Mets (Publisher) Տիգրան Մեծ (Հրատարակչութիւն)
2006 Yerevan
319 pages
Size: 8 1/2" x 11 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Archaeoastronomy, Linguistics, Ancient History. Արքաեօաստղագիտություն, լեզվաբանություն, հնագույն պատմություն: Այս գիրքը հայոց ազգի մասին է, նրա նախապատմական և հնագույն իսկական պատմությունը վերականգնելու, նրա լեզվի, գիտելիքների, ազգային պետականության, քաղաքակրթության և զարգացման մասին է, սկսած ամենակզբից մինչև մ.թ. 301թ., երբ Հայաստանում քրիստոնեությունն ընդունվեց որպես պետական կրոն:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayere yev Hnaguyn Hayastane