Hayastane Hustinianosi Darashrjanum
Armenian During the Hustinianos Era

Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում

Hardcover
(Number: BHK0006)
$24.00
1987 Yerevan
639 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Աշխատությունը բաղկացած է երկու մասից. առաջին մասը նվիրված է Արևմտյան կամ Բյուզանդական Հայաստանին, իսկ երկրորդը՝ Արևելյան կամ Պարսկական Հայաստանին: Աշխատության մեջ ճշգրտվում են I, II, III, IV Հայքերի սահմանները, պատմական նշանակալից դեր խաղացած մեծ քաղաքների ու ավանների տեղագրությունը և Մարզպանական Հայաստանի վարչաքաղաքական իրավիճակը, նախարարությունների ծագումը, քանակը, նրանց տոհմական հիմքերը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hayastane Hustinianosi Darashrjanum