Armenian-English English-Armenian Medical Dictionary

Հայերեն-Անգլերեն Անգլերեն-Հայերեն բժշկագիտական բառարան
(ներառյալ բուսանունները)

Paperback
(ISBN: 978-99941-1-338-5)
$18.00
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2007 Yerevan
270 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): English, Eastern Armenian

Սույն բառարանը պարունակում է արդի բժշկագիտության մեջ հաճախ գործածվող ավելի քան 11,000 տերմինների, բառերի և բառակապակցությունների երկլեզվյան թարգմանությունը, տրվում է դրանց բացատրություննըր, անհրաժեշտության դեպքում նաև մակնաբանությունը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Armenian-English English-Armenian Medical Dictionary