Barashkharh
Western Armenian Picture Dictionary

Բառաշխարհ
Հայոց լեզուի առաջին բառամթերքը նորեկներուն՝ հաճելի ու զուարճալի նկարներով

Paperback
(ISBN: 978-605-0688-14-6)
$34.95
Hippo (Publisher) Հիփփօ (Հրատարակչութիւն) Aras (Publisher) Արաս (Հրատարակչութիւն)
2020 Istanbul
64 pages
Size: 9 1/2" x 12 1/2"
Language(s): Western Armenian

«Բառաշխարհ», բառիս իսկական առումով աշխարհ մըն է՝ կազմուած բառերով։ Այս հոյակապ աշխատանքը, որ առօրեայ կեանքին մէջ գործածական շուրջ հազար բառը մէկտեղելով կը դիւրացնէ կեանքը, հայերէն սորվելու աշխատանքին մէջ առաջինն է բոլոր անոնց համար, որոնք հայերէն կը սորվին կամ անոնց համար, որոնց մայրենին է ան։ Գիրքին մէջ տեղ գտած են մեզ շրջապատող աշխարհին եւ առօրեային վերաբերող հասկացութիւններ ու առարկաներ։ Տուն, խոհանոց, պարտէզ, փողոցներ, բնութիւն, անասուններ, առողջապահութիւն, սնունդ, հագուստեղէն եւ դեռ ինչե՜ր… «Բառաշխարհ» գիրք մըն է, զոր կարելի է հաճոյքով թղթատել, նայիլ Զէյնէպ Էօզաթալայի իրարմէ գեղեցիկ գծագրումներուն, միաժամանակ կարդալ ու աշխատիլ։ Գիրքը լեզու սորվիլը կը վերածէ ստեղծագործ ու զուարճալի պարապմունքի։

Write Your Own Review

You're reviewing: Barashkharh