Bank Imastasirats
Words of Wisdom

Բանք իմաստասիրաց

Paperback
(ISBN: 5-550-01212-X)
$11.95
Nairi (Publisher) Նայիրի (Հրատարակչութիւն)
2001 Yerevan
124 pages
Size: 4 1/4" x 6 3/4"
Language(s): Classical Armenian

«Բանք իմաստասիրացը» պատկանում է XVII դարի հայ մատենագիր Զաքարիա Բեռնատովիչի կողմից թարգմանված և եվրոպական հին ու միջնադարյան գրականության մեջ մեծ տարածում գտած ժողովածուների շարքին: Բարոյախրատական նշանակություն ունեցող այդ ժողովածուն ընդգրկում է անտիկ և հռոմեական շրջանների փիլիսոփաների, կայսրերի և այլ պատմական անձանց ասույթներ, նրանց կենսագրություններից վերցրած հետաքրքիր դեպքերի նկարագրություններ: Գրքույկի շատ ասույթներ և զրույցներ համահունչ են նաև մեր ժամանակներին:

Write Your Own Review

You're reviewing: Bank Imastasirats