Azat Ankum
Free Fall: Collected Short Stories

Ազատ անկում
Պատմուածքների Ընտրանի

Paperback
(ISBN: 1-568-59290-6)
$25.00
2011 Costa Mesa
167 pages
Size: 6" x 9"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists

Gourgen Arzoumanian (Editor, Translator) Գուրգէն Արզումանեան (Խմբագիր, Թարգմանիչ)

Ալիշանը իր բանաստեղծութեան մարմնացումն էր, բոլոր առումներով ապրեց իր բանաստեւլծութիւնր։ Իր բանաստեղծութեան պէս երեւաց պարզ, սակայն ամենաբարդ անձերից էր որ մէկր կարող էր հանդիպել... Նարդօն այլեա ողջ չէ մարմնապէս, սակայն շարունակում է ապրել իր բանաստեղծութեան մարմնով։ Կարող ենք իր բանաստեղծութիւնների մէջ տեսնել իր անհատականութեան պարզութիւնն ու բարղութիւնը, հրայրքը, մտահոգութիւնները, յուսախաբութիւնը, մարդկայնութիւնը, ջերմութիւնն ու ընկերութիւնր։ Իր բանաստեղծութիւնր իր իսկ կեանքն էր։

Write Your Own Review

You're reviewing: Azat Ankum