Aybbenarani Ashkhatankayin Tetr 1
Armenian Alphabet Workbook 1: Draw and Paint

Այբբենարանի աշխատանկային տետր 1
Գծի'ր և գունավորի'ր

Availability: Out of stock

Paperback
(Number: BKS0055)
$2.00
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
Yerevan
32 pages
Size: 6 1/2" x 9 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Companion workbook to Aybbenaran.

«Գծի՛ր և գունավորի՛ր» աշխատանքային տետրը նպատակ ունի երեխային Նախապատրաստելու գրուսուցմանը՝ զարգացնելով ձեռքի մանր մկանային համակարգի աշխատանքը և տարածական կողմնորոշումը։

Տետրի յուրաքանչյուր էջ բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին մասն իրենից ներկայացնում է մի թեմատիկ նկար, որի շուրջ պետք է պատմություն հյուսվի։ Այն նախատեսված է գունավորելու և գծելու համար, ընդ որում այստեղ, որպես կանոն, կետագծերով են տրվում այն պատկերները կամ գծանախշերը, որոնք տետրի երկրորդ մասում կամ ստորին հատվածում առաջադրվում են տողերի վրա աշխատելու համար։ Այսպիսի զուգահեռները նպաստում են պատկերավոր մտածողության զարգացմանը և հեշտացնում հետագայում տառատեսակներր մտապահելու գործընթացը։

էջի երկրորդ հատվածում հանձնարարվող աշխատանքներն ուղղված են տողի վրա աշխատելու կարողությունների ձևավորմանը և երեխայի մոտ չափի, հեռավորության, թեքության զգացողությունների զարգացմանը։ Իսկ գծելու կամ գրելու համար հանձնարարվող գծերի ու մասնիկների ընտրությունը պայմանավորված է գրուսուցման խնդիրներով և մեծապես կը նպաստի տառերի գրության ուսուցմանը։

էջի սահամնում աշխատանք հանձնարարելիս անհրաժեշտ է ելնել երեխայի կարողություններից և նախասիրություններից։

Write Your Own Review

You're reviewing: Aybbenarani Ashkhatankayin Tetr 1