Avaze Amrotsi Aghchiknere
The Sandcastle Girls: A Novel

Ավազե ամրոցի աղջիկները
Վեպ

Hardcover
(ISBN: 978-99941-70-97-5)
$35.00
Ծիծեռնակ (Հրատարակչութիւն) Tsitsernak (Publisher)
2014 Yerevan
285 pages
Size: 6 1/4" x 8 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

«Ավազե ամրոցի աղջիկները» վեպը (2012) Հայոց ցեղասպանության թեման նորովի մեկնաբանող գեղարվեստական պատում է, որ հրատարակվելուց անմիջապես հետո դարձել է ԱՄՆ-ում ամենաշատ վաճառվող գրքերից մեկը։

Write Your Own Review

You're reviewing: Avaze Amrotsi Aghchiknere